Πρέπει να κατηγορήσουμε την Κίνα για το coronavirus, ή μήπως οι ασθένειες αυτές είναι αναπόφευκτες;


Απάντηση 1:

Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους Κινέζους για ένα ζωονοτικό άλμα, το οποίο είναι η πηγή των 3 από τις 4 νέες ή αναδυόμενες μολυσματικές ασθένειες στους ανθρώπους.

Ποιες χώρες πρέπει να μάθουν από αυτό είναι πώς να ανταποκρίνεται γρήγορα εάν η ασθένεια είναι εξαιρετικά μολυσματική ... οι Κινέζοι έχασαν πάρα πολύ χρόνο στην αρχή και πλήρωναν ένα βαρύ τίμημα και αναμφίβολα θα μάθουν από αυτή την εμπειρία.