Το εθνικό εργαστήριο Βιοασφάλειας της Κίνας στο Wuhan πραγματοποίησε πειράματα με το coronavirus του SARS;


Απάντηση 1:

Δεν έχει γίνει αποδεκτή η απελευθέρωση του ιού από αυτήν την εγκατάσταση. Πώς λοιπόν νομίζετε ότι κάποιος θα ξέρει αν πειραματίζεται με ιούς, κάποιος δραπέτευσε και κανείς δεν ανήκε;

Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ιός έχει γενετική αλληλουχία και είναι γνωστό ότι σχετίζεται στενότερα με ένα κοτόνα του νυχτερίδα από το SARS.

Έτσι, ενώ η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι ο ιός προερχόταν από άγρια ​​ζώα με κάποιο τρόπο, αν προτιμάτε να στηρίζεστε σε μια θεωρία συνωμοσίας που δεν υποστηρίζεται ότι αυτό ήταν από εργαστήριο, θα πειραματιζόταν με το coronavirus ή κάτι στενά συνδεδεμένο με το SARS .