Είναι άνθρωποι στη Φινλανδία προετοιμασμένοι για τον κοροναϊό;


Απάντηση 1:

Στη Φινλανδία, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας είναι υπεύθυνο για το γενικό σχεδιασμό, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των μεταδοτικών ασθενειών. Οι εργασίες πρόληψης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης. Ο έλεγχος των μεταδοτικών νόσων ρυθμίζεται από τον νόμο για τις λοιμώδεις νόσους και τους κανονισμούς του. Ο εμβολιασμός και η προώθηση της σεξουαλικής υγείας αποτελούν σημαντικό μέρος της καταπολέμησης των μεταδοτικών ασθενειών.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας (THL) είναι ένα σώμα εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών. Διερευνά τις μολυσματικές ασθένειες και τα αίτια τους, παρακολουθεί τον επιπολασμό και τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών, καθοδηγεί το επάγγελμα και διερευνά επιδημίες σε συνεργασία με νοσοκομειακές περιφέρειες και δήμους.

Η ετοιμότητα για τις μεταδοτικές ασθένειες βασίζεται σε ευρεία διατομεακή διοικητική συνεργασία.

Εθνικό πρόγραμμα δράσης για την αντιμικροβιακή αντίσταση 2017-2021

Εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμικροβιακή αντίσταση 2017-2021 (

Εθνικό σχέδιο ετοιμότητας για την πανδημία.

Διεθνής ρύθμιση για τις μεταδοτικές ασθένειες

Χρειάζεται ευρεία διεθνής συνεργασία για την πρόληψη της εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών.

Η Φινλανδία ακολουθεί τους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας (2005) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ. Η Φινλανδία υπέγραψε τον Κώδικα Υγείας το 2005 και τέθηκε σε ισχύ το 2007.

Η Φινλανδία αποτελεί μέρος της ΕΕ και η ευρωπαϊκή επιτήρηση και ο έλεγχος των μεταδοτικών ασθενειών συντονίζονται τόσο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO EURO), τη Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Sante) όσο και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ECDC).